Araştırmaya göre iklim değişikliğinde konsensus %97’den %99.94’e yükseldi

Medyada genel trend son dönemlerde, bilim insanlarının yüzde 97’sinin iklim değişikliği olgusunun varolduğu görüşünde oldukları yönündeydi. Ancak son araştırmaya göre bilim insanlarının artık yüzde 99.94’ü “iklim değişikliği gerçek” diyor. Yani iklim değişikliğinde konsensus oluştu.

Yüzyıl önce, insanlar sigaranın sağlığa yararlı olduğunu düşünüyordu. Hatta bazıları bunun ciğerlerine iyi geldiğini savunuyordu. Fakat yıllar ilerledikçe deliller birikti: Sigara sağlığa yararlı değil, zararlı. Kansere, kalp hastalıklarına ve bir dizi sağlık sorununa yol açıyor. Bu gerçeği ilk öğrenen tabii ki tütün endüstrisiydi ancak hızla yalanladılar. Gerçeği sakladılar ve bilimsel gerçeklere karşı sert reklam politikalarına ve lobi faaliyetlerine başvurdular. Kendi lehlerine yasalar ve düzenlemeler çıkarılması için çaba gösterdiler ve tüm bunlar genel nüfusun çıkarına değildi.

Bilimsel gerçekler geldikten sonra bile halkın bu gerçeği kabul etmesi on yıllar aldı. Kapalı alanlarda ve otobüs duraklarında sigara içme yasağı gibi düzenlemeler için ise yine onyıllarca yıl bekledik. Dünyanın birçok yerinde bile hala kısıtlayıcı yasalar yok.

Bugün benzer bir konu yaşanıyor. O da insan kaynaklı iklim değişikliği.

4 sene önce araştırma “%97” demişti, şimdi oran arttı

İklim değişikliği ve etkilerini araştıran binlerce araştırma şimdiden birikti. Her ne kadar nasıl olduğu ve nereleri ne kadar etkilediği konusunda araştırmalar devam etse de, küresel ısınma konusunda neredeyse bir konsensus var.

Bu konsensusu ifade etmek için medyada genelde “yüzde 97” ifadesi kullanılıyor. Bu da muhtemelen 2014’ta John Cook tarafından yayınlanan ‘Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature‘ araştırmasına dayanıyor. Araştırmada, Cook, 1991 ile 2011 yılları arasında yapılan 11944 araştırmayı analiz ediyor. Bu araştırmaların yaklaşık üçte biri (4013’ü) iklim değişikliği üzerine yoğunlaşıyor. Bu araştırmaların 3894’ünde, yani yüzde 97’sinde ise yazarların sonuç bölümünde insan kaynaklı iklim değişikliği noktasını savunduğunu gözlemliyor. Yazar ayrıca araştırmaların yıllar geçtikçe iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu daha çok savunduğunu görüyor.

Fakat James Powell’ın yaptığı son araştırma, toplam 54195 araştırmayı baz alıyor ve Powell, araştırmacıların yüzde 99.94’ünün insan kaynaklı iklim değişikliği görüşünde olduklarını görüyor.

Baktığımızda, yüzde 97 ile yüzde 99.94 arasında pek bir fark olduğu söylenemez ve bu farkın ikna olmamış insanları ikna etmesi beklenemez. Ancak halkın görüşü tıpkı sigarada olduğu gibi bu konuda da bilim insanlarının arkasından geliyor. Petrol şirketlerinin aksi yöndeki lobi faaliyetleri de benzer şekilde devam ediyor.

Önemli olan şu: Kabul etsek de etmesek de bilim camiasında iklim değişikliğinde konsensus var: İklim değişikliği gerçekleşiyor ve bizim yüzümüzden gerçekleşiyor.

(Kaynak: ZMEScience, Dijitron.TV)